HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  2/12/2019 WET MILIEUBEHEER

2/12/2019 WET MILIEUBEHEER

Dit item is verlopen op 02-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • EJ Interieurs voor het adres:Molenstraat 25 A en 25 B in Renswoude. De melding heeft betrekking op het oprichten van een bedrijf voor interieuradvies en het vervaardigen van interieurs.
  • OK Gas B.V. voor het adres:Oude Holleweg 45 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het plaatsen van twee propaantanks.
  • V.O.F. Verbeek J.G. & J. voor het adres:Ubbeschoterweg 10 in Renswoude. De melding heeft betrekking op herbouw van de door brand verwoeste pluimveestal en het verminderen van traditioneel gehouden vleesvarkens.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl  Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00.