HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  2/12/2019 Verkeersbesluit Laadpaal Vendelier

2/12/2019 Verkeersbesluit Laadpaal Vendelier

Dit item is verlopen op 02-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten één parkeerplaats aan de Vendelier te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding is een aanvraag van de huisarts aan de Vendelier. Omdat het belangrijk is dat de huisarts over een laadpunt dicht bij de praktijk kan beschikken, is besloten om aan dat verzoek te voldoen via een openbare laadpaal naast de huidige parkeerplaats van de arts. De huidige parkeerplaats van de huisarts komt daarmee te vervallen als een gereserveerde parkeerplaats.
De laadpaal wordt gerealiseerd op de parkeerplaats naast de huidige artsenparkeerplaats ter hoogte van nummer 24. Het besluit treedt in werking zodra de parkeerborden (E4) met een onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen” zijn geplaatst.

Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 te Renswoude. Tot zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude). Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Bart Verhagen (tel: 06 53 15 70 79/ b.verhagen@renswoude.nl) of René Sennef (tel: 0318-57 81 50/gemeentewerf@renswoude.nl).