HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  2/12/2019 Samen aan de slag voor een duurzame toekomst!

2/12/2019 Samen aan de slag voor een duurzame toekomst!

Dit item is verlopen op 02-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2019

College stelt gemeenteraad voor om de tarieven afvalstofheffingen te verhogen (gemiddeld 16% per huishouden).

De ambities van de gemeente Renswoude op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Drie duurzaamheidsthema’s staan bij ons centraal. Zo willen we zelf in onze energievoorziening voorzien, oplossingen bieden tegen te hete zomers en hevige regenval en we willen steeds meer afval gaan scheiden, zodat er minder verbrand hoeft te worden en meer grondstoffen overblijven. Het uiteindelijke doel is Renswoude een stukje groener te krijgen zodat ook onze kleinkinderen – en hun kinderen – kunnen genieten van ons prachtige dorp. Hier zullen we samen aan moeten werken. De ambitie op het thema afval is om in 2020 75% afvalscheiding te behalen en nog maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen. Om dit te bereiken is er per 1 januari 2019 een aantal wijzigingen doorgevoerd en wordt er per 1 januari 2020 ook een aantal wijzigingen doorgevoerd.

 Deze ambities en de nieuwe wijze van afvalinzameling brengen kosten met zich mee. Ook externe factoren zorgen ervoor dat de kosten gaan stijgen:

- recente verhoging sorteer- en transportkosten voor het PMD afval;

- hoge vervuilingsgraad van het PMD-afval; en

- lagere opbrengsten voor het oud-papier.

Om de kosten voor de afvalinzameling- en verwerking te dekken, stelt het college van burgemeester en wethouders voor om de tarieven voor afstofheffingen te verhogen (gemiddeld 16% per huishouden). Op dinsdag 12 november werd dit voorstel besproken in de raadscommissievergadering. Op 10 december a.s. neemt de gemeenteraad een definitief besluit(vergaderstukken zijn te raadplegen via www.renswoude.nl).

 In oktober hebben alle inwoners een brief ontvangen over een nieuwe kliko voor het restafval, het gft-afval en een extra kliko voor het PMD-afval. Per 1 januari 2020 moet betaald worden per keer dat de kliko voor het restafval aan de weg wordt gezet. De inwoners zijn eind november per brief geïnformeerd over de bezorging van de nieuwe kliko’s.