HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  2/12/2019 Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

2/12/2019 Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Dit item is verlopen op 02-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat:
zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Primagaz Nederland B.V., Boreelplein 40, 7411 EH Deventer t.b.v. het vervoer van propaan – UN 1965 naar diverse locaties in de gemeente Renswoude.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 3 december tot en met 14 januari 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3727 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:

  • het gemeentehuis van gemeente Renswoude, Dorpsstraat 4 in Renswoude, tijdens openingstijden.

    Als u een toelichting wenst, kunt u hiervoor een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel. 088 – 022 50 00 of per e-mail: h.baijense@odru.nl.