HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  2/12/2019 Ingekomen aanvraag vergunning APV en bijzondere wetten

2/12/2019 Ingekomen aanvraag vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 02-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvraag is ingediend:

  • Aanvraag DHW- en exploitatievergunning door dhr. H. van Essen en dhr. D. van Essen voor het uitoefenen en exploiteren van een horecabedrijf in de inrichting op het adres Dorpsstraat 118  te Renswoude (ontvangen op 12 november 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl