HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  2/12/2019 Geweigerde omgevingsvergunning

2/12/2019 Geweigerde omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 02-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-12-2019

Geweigerde omgevingsvergunning

1) Dashorsterweg 4: het tijdelijk (gedurende een periode van 10 jaar) gebruiken van een agrarische opstal ten behoeve van een bouwbedrijf; activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 22 november 2019).

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan hiertegen bezwaar indienen. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de volgende informatie bevatten:

a. De naam en het adres van de indiener,

b. De dagtekening,

c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

d. De gronden van het bezwaar.

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL  RENSWOUDE.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)