HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  21/10/2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

21/10/2020 Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Dit item is verlopen op 21-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-10-2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure:
-        Activiteit ‘veranderen en in werking hebben van een inrichting’ (uitbreiden dieraantallen) op het adres Dashorsterweg 2 te Renswoude.
Tegen dit besluit kan door een belanghebbende een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener ervan, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit (of een kopie ervan) en de inhoudelijke gronden van het beroepschrift.
 

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u gelijktijdig met of na indiening van het beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen. U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor het indienen van een beroepschrift of het aanvragen van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is. U kunt deze procedures ook digitaal starten bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Voor vragen of meer informatie: Corrine van den Heuvel, 0318 – 57 81 50/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl)