HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  21/10/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 11

21/10/2020 Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 11

Dit item is verlopen op 21-04-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-10-2020

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Utrechtseweg 11’ ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de wijziging van de Agrarische bestemming van dit perceel in de woonbestemming, waarbij de bestaande woning wordt gesplitst in twee wooneenheden en de inhoud van de woning intern wordt vergroot. Ook het ter plaatse aanwezige hondenpension wordt positief bestemd.

Ter compensatie van deze plannen wordt onder meer de helft van de voormalige bedrijfsbebouwing gesloopt. 

Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan op afspraak worden ingezien bij de afdeling Fysiek Domein, team VTH van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude).

Tot 3 december 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad. Dit kan door het indienen van een schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u voor 3 december 2020 een afspraak te hebben gemaakt met mevrouw E. Zech.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl