HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  21/10/2019 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

21/10/2019 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Dit item is verlopen op 21-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-10-2019

In de basisregistratie personen (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Het gaat dan om verstrekkingen aan instanties die een gewichtig maatschappelijk belang hebben en aan derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisregistratie te verstrekken (hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar). Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente.

In de basisregistratie personen (de officiële benaming voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die automatisch relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisregistratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisregistratie te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheimhouding van uw gegevens verzoeken.

Het gaat dan om verstrekkingen aan instanties die een gewichtig maatschappelijk belang hebben en aan derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit de basisregistratie te verstrekken (hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar). Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging. Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht (kosteloos) thuisgestuurd.

Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente. Over uw rechten en verplichtingen in het kader van de basisregistratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen bij de afdeling burgerzaken van uw gemeente.