HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  21/10/2019 - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

21/10/2019 - Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 21-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-10-2019

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende aanvraag om omgevingsvergunning verlengd op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  1. Activiteit ‘bouwen bouwwerk’: voor het bouwen van een vervangende wagenloods op het adres Daatselaarseweg 3 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn:

    12 december 2019).

    Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)