HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  21/10/2019 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

21/10/2019 - Verleende vergunningen APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 21-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-10-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunningen zijn verleend:

  • Evenementenvergunning voor een tentfeest op 26 oktober 2019 nabij Bekerweg/Daatselaarseweg te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (verzonden op 8 oktober 2019);
  • Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken tijdens een tentfeest op 26 oktober 2019 nabij Bekerweg/Daatselaarseweg

    te Renswoude, aangevraagd door de PJGU Woudenberg e.o. (verzonden op 8 oktober 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl