HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  21/10/2019 - Verkeersbesluit parkeerverbodzone op bedrijventerreinen Renswoude

21/10/2019 - Verkeersbesluit parkeerverbodzone op bedrijventerreinen Renswoude

Dit item is verlopen op 21-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-10-2019

Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerverbod zone in te stellen en parkeervakaanduidingen toe te voegen op de bedrijventerreinen aan De Hooge Hoek, Groot Overeem, de Molenstraat en de Nijborg te Renswoude. Dit geldt voor zowel kleine als grote voertuigen. Het besluit treedt in werking zodra de borden E01zb en E01ze zijn geplaatst.

Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 te Renswoude. Tot zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude).

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Susanna Huisma (tel: 0318 – 57 81 50/ s.huisma@renswoude.nl) of René Sennef (tel: 0318-57 81 50/gemeentewerf@renswoude.nl).