HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  21/10/2019 - Ontwerp-bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8

21/10/2019 - Ontwerp-bestemmingsplan Emminkhuizerlaan 8

Dit item is verlopen op 21-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-10-2019

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Emminkhuizerlaan 8’ ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkelingen op het perceel Emminkhuizerlaan 8 te Renswoude in afwijking van het geldende bestemmingsplan:

  1. Vergroting bouwvlak ten behoeve van het agrarisch bedrijf;
  2. Splitsing van de monumentale boerderijwoning.

    Het ontwerp-bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kan het plan worden ingezien bij de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude) op werkdagen tussen 9 en 12 uur.

    Tot 3 december 2019 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan door het indienen van een schriftelijke reactie aan Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL te Renswoude. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiertoe dient u voor 3 december 2019 een afspraak te hebben gemaakt met mevrouw E. Zech.

    Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)