HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  21/04/2021 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

21/04/2021 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-04-2021

Voor de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal 6 weken op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  1. Hopeseweg 32: bouwen nieuwe pluimveestal; activiteit ‘bouwen’ en ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)’ (nieuwe uiterste beslistermijn: 28 mei 2021).

Voor meer informatie: 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl