HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  21/04/2021 Gewijzigde Drank- en Horecavergunning

21/04/2021 Gewijzigde Drank- en Horecavergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-04-2021

Gewijzigde Drank- en Horecavergunning Dorpsplein 2-4

De burgemeester van Renswoude maakt bekend, dat besloten is op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een gewijzigde drank- en horecavergunning te verlenen aan:

  • De heer D.F. Tulen voor het uitoefenen en exploiteren van een lunchroom/ daghoreca/ eetcafé in de inrichting op het adres Dorpsplein 4 te Renswoude. De wijziging betreft uitbreiding van het pand, verruiming van de activiteiten en van de openingstijden (verzonden op 19 maart 2021).

Wanneer u meent door deze vergunning rechtstreeks benadeeld te zijn, kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat de vergunning aan aanvrager verzonden is, worden gericht aan de burgemeester van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Indien sprake is van een spoedeisend belang, kunt u – tegelijk met het maken van bezwaar bij de burgemeester – een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening schort de werking van het besluit niet op. Aan de procedure voor voorlopige voorzieningen zijn kosten verbonden. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt door de griffie van de rechtbank verstrekt.

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578173 of s.tsang@renswoude.nl