HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  20/05/2020 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

20/05/2020 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2020

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

  • Ontheffingen geluidshinder en werkzaamheden aan de weg voor het groot onderhoud aan de N224 in Renswoude in de periode van 25 mei tot en met 29 augustus 2020, aangevraagd door Mourik Infra B.V. (verzonden op 14 mei 2020).

Voor vragen of meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl