HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  20/05/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning oprichten inrichting Molenstraat 30a

20/05/2020 Ontwerp-omgevingsvergunning oprichten inrichting Molenstraat 30a

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2020

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen aan Inktcollect voor het oprichten van de inrichting op de Molenstraat 30a te Renswoude.

Het betreffende bedrijf op dit adres is vergunningplichtig geworden in verband met de inzameling van bepaalde afvalstoffen.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis van Renswoude en is op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur in te zien op de afdeling Fysiek Domein, taakveld VTH. Tot 2 juli 2020 kan een ieder zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk door een gemotiveerde reactie te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Renswoude

Dorpsstraat 4

3927 BD RENSWOUDE

Hoewel de voorkeur gaat naar een schriftelijke zienswijze, is het ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Dit kunt u doen door binnen de gestelde termijn een afspraak te hebben gemaakt met onderstaande contactpersoon.

Voor vragen of meer informatie: Mevr. E.Zech, 0318 – 57 81 50 / e.zech@renswoude.nl