HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  20/05/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

20/05/2019 Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 20-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-05-2019

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Tijdelijke standplaatsvergunning op het parkeerterrein bij sporthal De Hokhorst voor de periode 1 tot en met 31 augustus 2019, aangevraagd door Bevolkingsonderzoek Midden-West (ontvangen 10 mei 2019);
  • Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 12 juli 2019 van 20.00 tot 01.00 uur op het adres aan de Emminkhuizerlaan 2 te Renswoude, aangevraagd door dhr. T. de Vries (ontvangen op 5 mei 2019).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander,  0318-578152 /  a.eilander@renswoude.nl