HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  20/04/2020 Start spreekuur huiselijk geweld

20/04/2020 Start spreekuur huiselijk geweld

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-04-2020

Ervaar jij huiselijk geweld of maak jij je zorgen over huiselijk geweld tegen iemand uit je omgeving? Maak je je zorgen over iemand uit je omgeving die mogelijk met HG te maken heeft? Blijf er niet mee rondlopen en zoek hulp of neem iemand in vertrouwen. Help mee het taboe dat heerst rondom huiselijk geweld te doorbreken. Huiselijk geweld is niet normaal. Het kan iedereen overkomen.

Betrokkenen van huiselijk geweld vinden het vaak moeilijk hierover te praten. Schaamtegevoel, de angst anderen in de problemen te brengen, de overtuiging dat het hun eigen schuld is, het gebrek aan vertrouwen, of het niet weten waar de juiste hulp te kunnen krijgen, spelen hierin vaak een grote rol. Toch is praten de eerste stap naar het doorbreken van het geweld.

De realiteit laat zien dat zo’n 45% van de Nederlandse bevolking ooit in zijn/haar leven te maken heeft gehad met een vorm van huiselijk geweld. Het kan gaan om geweld tussen partners, tussen ouder en kind of tussen broer en zus, grootouders. Dit geweld kan fysiek, mentaal en/of seksueel zijn. Huiselijk geweld komt voor in alle sociaaleconomische klassen, in alle culturen en in alle woonplaatsen in Nederland. Geweld stopt nooit vanzelf!

De gemeente Renswoude start per 1 mei a.s. in samenwerking met Veilig Thuis en het Dorpsteam een inloopspreekuur waar betrokkenen van huiselijk geweld de mogelijkheid krijgen hun verhaal te delen met een ervaringsdeskundige. De ervaringsdeskundige is Jolanda de Zeeuw, ervaringsdeskundige en overlever van seksueel geweld, mishandeling en verwaarlozing:

Mijn leven heeft diepe dalen gekend. Als kind kwam ik al in aanraking met huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, misbruik en uithuisplaatsing. Door mijn positieve levenshouding en het vasthouden aan de goede momenten heb ik toch de moed gevonden om door te gaan, om hulp te zoeken, om het taboe en de stilte te doorbreken. Sterker nog, ik heb van mijn pijn mijn kracht gemaakt waardoor ik op een liefdevolle en respectvolle manier kan luisteren naar jou en jouw verhaal. Zie ik je op het spreekuur?”

Het inloopspreekuur is 2x keer per maand in de ruimte van het consultatiebureau in het gezondheidscentrum De Taets aan de Vendelier 16-20 te Renswoude (bij binnenkomst rechtdoor lopen). Het eerste inloopspreekuur is vrijdagmiddag op 1 mei 13.00 uur tot 15.00 uur. Het tweede spreekuur is op vrijdagochtend vrijdag 15 mei 10.00 uur tot 12.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. We hanteren de 1,5 meter afstand regel tijdens het inloopspreekuur.

Het gesprek is face-to-face. Er wordt geen verslag gemaakt van het gesprek en je hoeft geen persoonsgegevens achter te laten. Het gesprek is vertrouwelijk en blijft tussen jou en de ervaringsdeskundige. De gemeente kiest heel bewust voor een ervaringsdeskundige omdat de ervaring leert dat praten met iemand die in vergelijkbare situaties heeft gezeten naast herkenning een enorme opluchting kan zijn. Je staat niet alleen!