HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  20/04/2020 Ontwerp omgevingsvergunning

20/04/2020 Ontwerp omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-04-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de procedure opgestart voor  het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kleine windmolen van 15 meter hoog (tiphoogte 21 meter) achter de bebouwing op de Wittenoordseweg 6 te Renswoude. De ontwerpomgevingsvergunning is vastgesteld en ligt vanaf vandaag ter inzage.

De gemeenteraad heeft op 14 april jl. besloten om in te stemmen met dit plan en de vereiste ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Ook dit ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag ter inzage.

Tot 2 juni 2020 wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zijn of haar bedenkingen (zienswijze) op de ontwerpbesluiten bekend te maken. Dit kunt u doen door een schriftelijke zienswijze te sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. Als u hiervan gebruikt wilt maken, dan dient u binnen de gestelde termijn een afspraak te hebben ingepland met mevrouw Zech via onderstaande contactgevens.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl