HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  20/04/2020 Dodenherdenking 4 mei

20/04/2020 Dodenherdenking 4 mei

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 20-04-2020

Vanwege alle corona-maatregelen kan de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei a.s. in gebruikelijke vorm helaas geen doorgang vinden. Met betrokken partijen wordt overlegd hoe we op een gepaste wijze toch invulling kunnen geven aan de jaarlijkse dodenherdenking. Op 21 april a.s. neemt het kabinet een besluit of de coronamaatregelen worden verlengd of aangepast. De uitkomsten hiervan nemen wij mee in de planvorming voor de dodenherdenking. Via de website, facebook en volgende Heraut informeren wij u verder.