HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  19/11/2018 - Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

19/11/2018 - Verlengde beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 19-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-11-2018

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning:

  1. Activiteit ‘bouwen’: voor het verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand op het adres Dorpsstraat 125 te Renswoude;
  2. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een open loods op het adres De Hooge Hoek 17 te Renswoude.

    Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)