HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  19/05/2021 Aangevraagde omgevingsvergunningen

19/05/2021 Aangevraagde omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 18-09-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-05-2021

  1. Groeperweg 9: gebruik bouwwerk t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten; activiteit ‘afwijken van bestemmingsplan’ (ingediend op 5 mei 2021);
  2. Dashorsterweg 4: gebruik agrarisch gebouw t.b.v. stalling; activiteit ‘afwijken van bestemmingsplan’ (ingediend op 5 mei 2021);
  3. Leeuwerikweide 54: bouwen van een schuur; activiteit bouwen van een bouwwerk;
  4. Hopeseweg 20: Bouwen van een rijhal en paardenschuur. De beslissingstermijn is met 6 weken opgeschort.

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is genomen, wordt dit gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele weken of maanden een besluit hierover wordt genomen en bekendgemaakt. Om een aanvraag in te zien, kunt een afspraak maken met de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude.

Voor meer informatie: 0318- 578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl