HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  18/11/2020 - Ontwerpbesluit wijzigen bouwvlak Arnhemseweg 6

18/11/2020 - Ontwerpbesluit wijzigen bouwvlak Arnhemseweg 6

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-11-2020

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om het bouwvlak ten behoeve van het agrarisch bedrijf op het adres Arnhemseweg 6 te Renswoude te wijzigen. Dit ten behoeve van het uitbreiden van een rundveestal op dit perceel.

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 19 november 2020 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Fysiek domein, taakveld VTH, van de gemeente Renswoude. U wordt verzocht een afspraak te maken met mevrouw Zech om de vergunning in te zien. De vergunning kunt u ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tot 31 december 2020 hun zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 8

3927 ZL Renswoude

Een mondeling zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met mevrouw E. Zech.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech (0318 – 57 81 50/ e.zech@renswoude.nl)