HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  18/11/2019 Verkeersbesluit Laadpaal Van Reedeweg

18/11/2019 Verkeersbesluit Laadpaal Van Reedeweg

Dit item is verlopen op 18-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-11-2019

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten één parkeerplaats aan de Van Reedeweg te reserveren als laadpunt voor elektrische voertuigen. Aanleiding is een aanvraag uit de omgeving van de Van Reedeweg. Besloten is om aan dat verzoek te voldoen via een openbaar laadpunt op een centrale plek in de wijk. Op deze manier kunnen toekomstige elektrische rijders uit de wijk ook gebruik maken van deze openbare laadpaal.
De laadpaal wordt gerealiseerd op de parkeerplaats het dichtst gelegen bij de hoek van de Van Reedeweg en de Van Deylweg, naast Van Deylweg nummer 13.
Het besluit treedt in werking zodra de parkeerborden (E4) met een onderbord met daarop de tekst ‘Opladen elektrische voertuigen” zijn geplaatst.

Genoemd verkeersbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4 te Renswoude. Tot zes weken na bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden hiertegen bezwaar indienen door het indienen van een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude).

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Bart Verhagen (tel: 06 53 15 70 79/ b.verhagen@renswoude.nl) of René Sennef (tel: 0318-57 81 50 / gemeentewerf@renswoude.nl).