HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Bestemmingsplannen  |  18/11/2019 Ontwerpbesluit wijzigen bestemming Utrechtseweg 6

18/11/2019 Ontwerpbesluit wijzigen bestemming Utrechtseweg 6

Dit item is verlopen op 18-03-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-11-2019

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om het perceel Utrechtseweg 6 te Renswoude te wijzigen van de woonbestemming naar de bestemming ‘Bedrijventerrein’.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude). Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl Belanghebbenden kunnen tot 31 december 2019 hun zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 8

3927 ZL Renswoude

Een mondelinge zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met mevrouw E. Zech.

Voor meer informatie: Eveline Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)