HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  18-10-2018 - Verleende vergunning/ontheffing APV en bijzondere wetten

18-10-2018 - Verleende vergunning/ontheffing APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 28-02-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 18-10-2018

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning zijn verleend:

  • Evenementenvergunning voor een tentfeest op 20 oktober a.s. nabij Bekerweg / Daatselaarseweg te Renswoude, aangevraagd door de P.J.G.U. Woudenberg e.o. (verzonden op 18 oktober 2018);
  • Ontheffingen art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak- alcoholische dranken tijdens een tentfeest op 20 oktober a.s. nabij Bekerweg / Daatselaarseweg te Renswoude, aangevraagd door de P.J.G.U. Woudenberg e.o. (verzonden op 18 oktober 2018).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T: 0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl