HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  17/06/2020 Wet Milieubeheer

17/06/2020 Wet Milieubeheer

Dit item is verlopen op 17-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-06-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Timmerbedrijf Renswoude B.V. voor het adres:

Groeperweg 19 in Renswoude. De melding heeft betrekking op volgende veranderingen: de stofafzuiging is verplaatst, er is een dieselaggregaat in bedrijf en er is een brikettenpers geplaatst. Daarnaast zijn er nog de volgende veranderingen doorgevoerd: de bedrijfstijden zijn gewijzigd en in overeenstemming gebracht met het rapport van het akoestisch onderzoek, er is een afscherming gerealiseerd boven de motafzuiging, realisatie van een op hout en briketten gestookte CV, verplaatsen van het kantoor naar de voormalige mantelzorgwoning.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl .Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00.