HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Algemeen  |  17/06/2019 Aanwijziging toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar

17/06/2019 Aanwijziging toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar

Dit item is verlopen op 17-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-06-2019

Burgemeester en wethouders hebben besloten om de heer W.H. Doest per 4 juni 2019 aan te wijzen en aan te stellen als toezichthouder en onbezoldigd ambtenaar als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

De heer Doest wordt hiermee belast met toezicht op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening, de Woningwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit voor zover de gemeente belast is met het toezicht op de nalevering van deze regelgeving. 

Het besluit van 10 oktober 2017, waarbij de heer B. Meijer als toezichthouder is aangewezen, is ingetrokken.

Voor vragen of meer informatie: Susanna Huisma, 0318 – 57 81 65 / s.huisma@renswoude.nl