HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluiten (milieu)  |  16/07/2018 Laden en lossen vuurwerk

16/07/2018 Laden en lossen vuurwerk

Dit item is verlopen op 16-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-07-2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken bekend dat: zij, een toestemming voor het laden en lossen van vuurwerk hebben verleend aan:

  • GBV-Weco, Bobinestraat 12 in Veenendaal t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: P. van de Vendel, Dorpsstraat 33, 3927 BA Renswoude.
  • Lesli Vuurwerk, Edisonstraat 20 in Lichtenvoorde t.b.v. van het laden en lossen van vuurwerk naar de locatie: J. van Voorthuizen Molenstraat 15, 3927 AB Renswoude.

De stukken met betrekking tot deze toestemming liggen van 17 juli t/m 27 augustus ter inzage, op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mw E. Pols, tel. 088-022 50 43.