HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  15/07/2020 WET MILIEUBEHEER

15/07/2020 WET MILIEUBEHEER

Dit item is verlopen op 15-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Mts. W.G., R.M. en J.G. van de Fliert voor het adres:

Wittenoordseweg 6 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het plaatsen van een windmolen met as-hoogte van 15 meter bij bestaande varkenshouderij.

  • Maatschap Hardeman Witvlees voor het adres:

Hopeseweg 30 en 32 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het vervangen van een werktuigenberging. De bestaande werktuigenberging wordt gedeeltelijk gebruikt voor kortdurende opslag van pluimveemest. In de nieuwe werktuigenberging wordt geen pluimveemest meer opgeslagen.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Fysiek en Sociaal domein in het gemeentehuis van Renswoude. U moet hiervoor een afspraak maken. met Mw. C.J.M. van den Heuvel (0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), 088 – 022 50 00.