HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  15/07/2020 Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a

15/07/2020 Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a

Dit item is verlopen op 15-01-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2020

Ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunningen milieu Barneveldsestraat 40a

De omgevingsvergunningen milieu welke betrekking hebben op het perceel gelegen aan de Barneveldsestraat 40a te Renswoude d.d. 10 mei 2011 en 29 april 2014 zijn ingetrokken. Dit omdat er een verzoek is ingediend om deze omgevingsvergunningen milieu in te trekken omdat er gebruik is gemaakt van een ruimte-voor-ruimte regeling (slopen bedrijfsbebouwing en realiseren van 3 woningen).
 

Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (Dorpsstraat 4, 3927 BD). Tot 27 augustus 2020 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerp kenbaar te maken. Dit kan naar keuze mondeling of schriftelijk. Mondeling door binnen de gestelde termijn een afspraak te maken met mevrouw C.J.M. van den Heuvel. Schriftelijk door binnen de gestelde termijn uw zienswijze te sturen aan: Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude.

Voor meer informatie: Mw. C.J.M. van den Heuvel, 0318 – 57 81 50/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl