HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  15/07/2019 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

15/07/2019 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 15-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn met ten hoogste zes weken hebben verlengd op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  1. Activciteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een schuur op het adres Biesbosserweg 9 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 14 augustus 2019).

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl