HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  15/06/2021 Wet Milieubeheer

15/06/2021 Wet Milieubeheer

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-06-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Fa. Gebr. van Vulpen voor het adres: Biesbosserweg 1.

De melding heeft betrekking op een wijziging in het veebestand en het gebruik van de bestaande bebouwing.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Indien u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (0318 – 578 161/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht Team Bedrijfsvoering (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), via 088-022 5000.