HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  15/06/2021 Verleende reguliere omgevingsvergunningen

15/06/2021 Verleende reguliere omgevingsvergunningen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-06-2021

  1. Van Reedeweg 46: bouwen van een dakopbouw op de bestaande uitbouw; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 3 juni 2021);
  2. Dorpsstraat 10: uitbreiden van het bijgebouw; activiteit ‘afwijken van bestemmingsplan’ (verzonden op 10 juni 2021);
  3. Utrechtseweg 3a: bouwen vrijstaande nieuwbouw en paardenstal; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 10 juni 2021);
  4. Leeuwerikweide 54: bouwen van een schuur; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 10 juni 2021).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Fysiek en Sociaal Domein, taakveld VTH van het gemeentehuis van Renswoude (op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Indien u bezwaar heeft ingediend en er sprake is van een spoedeisend belang, kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.


Voor meer informatie: tel. 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl