HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  15/06/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

15/06/2021 Ingekomen aanvragen vergunningen APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-06-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn ingediend:

  • Ontheffing verkeersregels en -tekens voor bezorgingen in Renswoude, aangevraagd door Kris-Kras Delivery (ontvangen op 28 mei 2021);
  • Evenement melding voor de fietstocht Grebbe Tourtocht door o.a. Renswoude op 4 juli 2021, aangevraagd door Driebergse Tourclub (ontvangen op 25 mei 2021);
  • Evenementenvergunning en ontheffing drank- en horecawet voor touwtrekwedstrijd aan de Oude Holleweg 49 op 24 juli 2021, aangevraagd door Touwtrekvereniging Lagerweij (ontvangen op 2 juni 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl