HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  15/06/2021 Geweigerde omgevingsvergunning

15/06/2021 Geweigerde omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-06-2021

  1. Groeperweg 9: gebruik bouwwerk t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten; activiteit ‘afwijken van bestemmingsplan’ (verzonden op 11 juni 2021).

Een belanghebbende die het niet eens is met dit besluit, kan hiertegen bezwaar indienen. De termijn voor het indienen van bezwaar bedraagt 6 weken en vangt aan met ingang van de dag na datum waarop dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de volgende informatie bevatten:

  1. De naam en het adres van de indiener;
  2. De dagtekening;
  3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
  4. De gronden van het bezwaar.

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Voor meer informatie: tel. 0318-578 150 of omgevingsvergunning@renswoude.nl