HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  13/01/2020 WET MILIEUBEHEER

13/01/2020 WET MILIEUBEHEER

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-01-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • S. Otte voor het adres:

Buursteeg 4 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het wijzigen van de te houden dieren naar 60 zoogkoeien ouder dan 2 jaar met Rav-code A2.100 en 31 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar met Rav-code A3.100.

  • Autoschade Van Gent + Van Leijen V.O.F. voor het adres:

Groot Overeem 9 – units 9 en 10 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het starten van een bedrijf voor autoschadeherstel waaronder spuitwerk.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak) bij mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318–578161/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl).

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088 – 022 50 00.