HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Verkeersbesluiten  |  12/08/2019 - Parkeren op het bedrijventerrein aangepast

12/08/2019 - Parkeren op het bedrijventerrein aangepast

Dit item is verlopen op 12-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-08-2019

Het parkeren op de bedrijventerreinen in Renswoude is al langere tijd een doorn in het oog. Daarom heeft het college de situatie aangepakt. Hierover is overleg gevoerd met de ondernemersvereniging. Ook is er advies gevraagd op het gebied van verkeer en handhaving. Dit heeft ertoe geleid dat we besluiten hebben genomen die de volgende gevolgen hebben: 

  1. Op de bedrijventerreinen wordt een parkeerverbodszone ingesteld. Ook worden er parkeervakken gemaakt. Dit betekent dat alleen geparkeerd mag worden in de parkeervakken. Grote voertuigen (o.a. vrachtwagens) mogen nog steeds uitsluitend op de daarvoor bedoelde stroken worden geparkeerd. De komende periode zal de belijning en bebording indien nodig worden aangepast.
  2. Het klinkt misschien logisch, maar de geldende parkeerregels moeten in acht worden genomen. Daarover staat bijvoorbeeld het één en ander in artikel 24 van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Hierin is onder andere verboden om voor een uitrit te parkeren of op een kruispunt. Gebleken is dat veel overlastklachten over dergelijke overtredingen gaan.  
  3. Parkeren van aanhangwagens, campers, caravans, trailers en dergelijke is toegestaan voor maximaal drie achtereenvolgende dagen (vanzelfsprekend met inachtneming van het gestelde onder 1 en 2).

Handhaving 

Naast de verkeerssituatie heeft de gemeente Renswoude ook intern protocollen opgesteld om snel te kunnen handhaven. De boa’s in de gemeente Renswoude delen al boetes uit, maar met ingang van 1 oktober 2019 wordt er nog actiever opgetreden. Dit gebeurt door middel van boetes , maar voertuigen (incl. aanhangwagens of trailers) kunnen ook worden weggesleept. 

Voor vragen of meer informatie: Susanna Huisma 0318 – 57 81 65 of  s.huisma@renswoude.nl