HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  11/03/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

11/03/2019 Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 11-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-03-2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:

1)    Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met een bestemmingsplan’: voor het veranderen van een deel van de kapconstructie van het achterste bedrijfspand op het adres Utrechtseweg 32b te Renswoude (verzonden op 25 februari 2019);

2)    Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het uitbreiden van de voorzijde van de woning en het bouwen van een erker aan deze voorgevel op het adres Van Deylweg 11 te Renswoude (verzonden op 27 februari 2019);

3)    Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een voetgangers-/ fietsersbrug over de watergang nabij De Hokhorst 4 te Renswoude (verzonden op 27 februari 2019);

4)    Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een vervangende stallingsruimte op het adres Utrechtseweg 32b te Renswoude (verzonden op 4 maart 2019);

5)    Activiteiten ‘bouwen’ en ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’: voor het bouwen van vervangende bijgebouwen op het perceel naast Dijkje 3 te Renswoude (verzonden op 6 maart 2019).

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling

Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op

afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning,

dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl