HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  11/03/2019 RECTIFICATIE - Verleende omgevingsvergunning

11/03/2019 RECTIFICATIE - Verleende omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 11-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-03-2019

In de Heraut van 25 februari 2019 stond dat er een omgevingsvergunning ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’ is verleend voor het vergroten en vernieuwen van het bijgebouw achter de woning op het adres Barneveldsestraat 16 te Renswoude (verzonden op 14 februari 2019).

Dit moet zijn Dorpsstraat 16 in plaats van Barneveldsestraat 16.

Deze omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)