HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  11/02/2019 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

11/02/2019 Verlengde beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 11-02-2019

Voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning hebben burgemeester en wethouders de beslistermijn verlengd met ten hoogste zes weken op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

  1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een carport achter het appartementencomplex op de Dorpsstraat 44 te Renswoude (nieuwe uiterste beslistermijn: 16 maart 2019).

Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl