HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  10/09/2018 Ontwerp-omgevingsvergunning brandveilig gebruik

10/09/2018 Ontwerp-omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Dit item is verlopen op 10-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-09-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend het voornemen te hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf op het adres De Hokhorst 4 te Renswoude.

Het ontwerpbesluit ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis te Renswoude (Dorpsstraat 4, 3927 BD).

Tot 23 oktober 2018 wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze tegen dit ontwerp kenbaar te maken. Dit kan naar keuze mondeling of schriftelijk. Mondeling door binnen de gestelde termijn een afspraak te maken met mevrouw E. Zech. Schriftelijk door binnen de gestelde termijn uw zienswijze te sturen aan: Burgemeester en wethouders van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL  Renswoude.

Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl