HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  10/09/2018 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

10/09/2018 Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure

Dit item is verlopen op 10-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-09-2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

  1. Activiteit ‘vellen houtopstand’: voor het kappen van 3 sparren op de percelen De Kweek 18 en 19 te Renswoude (ontvangen op 21 augustus 2018);
  2. Activiteit ‘bouwen’: voor het gedeeltelijk herbouwen en uitbreiden van het bedrijfspand op het adres Dorpsstraat 125 te Renswoude (ontvangen op 29 augustus 2018);
  3. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’: voor het bouwen van een tuinmuur achter de woning op het adres Dorpsstraat 65 te Renswoude (ontvangen op 29 augustus 2018);
  4. Activiteit ‘bouwen’: voor het uitbreiden van het bedrijfspand op het adres Barneveldsestraat 15 te Renswoude (ontvangen op 30 augustus 2018);
  5. Activiteit ‘bouwen’: voor het legaliseren van een overkapping naast de woning op het adres Platanenlaan 55 te Renswoude (ontvangen op 31 augustus 2018).

Bovenstaande aanvragen zijn ingediend en zullen worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele weken of maanden een besluit hierover zal worden bekendgemaakt.

Voor meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl