HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  10/03/2021 Verleende vergunningen APV

10/03/2021 Verleende vergunningen APV

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-03-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

  • Ventvergunning voor de verkoop van krentenbroden op 26 en 27 maart 2021, aangevraagd door Gereformeerde Kerk Renswoude (verzonden 5 maart 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, tel. 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl