HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Milieu  |  10/02/2021 - Wet milieubeheer

10/02/2021 - Wet milieubeheer

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-02-2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Hazeleger Metaalbewerking B.V. voor het adres: Nijborg 1-3-5 in Renswoude

De melding heeft betrekking op het uitbreiden van het bedrijf. Op het zuidelijke deel van het terrein wordt een nieuwe bedrijfsloods gerealiseerd voor het produceren van RVS-producten. Hier vindt onder andere het beitsen van metalen plaats door middel van een elektrolytisch procedé in een afgesloten ruimte. Aan de zuidzijde van het pand wordt aan de buitenkant een stikstofsilo (20 m3) geplaatst voor het snijden van de metalen. In het midden van de inrichting wordt een magazijn gerealiseerd met een gasflessenopslag. Op de locatie is tevens een gesloten bodem energiesysteem aanwezig. De overige bedrijfsactiviteiten op het noordelijke deel veranderen niet.

Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels opgesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Indien u een toelichting wenst of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude. Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318-578161/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht Team Bedrijfsvoering (op werkdagen van 8:30 tot 12:30uur en van 13:30 tot 17:00 uur), tel: 088-0225000.