HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  10/02/2021 - Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

10/02/2021 - Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-02-2021

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

  • Verklaring van geen bezwaar voor opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig nabij de Oude Holleweg 54 (verzonden op 25 januari 2021).

Voor meer informatie: mw. S. Tsang, tel. 0318-578150 of s.tsang@renswoude.nl