HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Omgevingsvergunningen  |  10/02/2020 Verleende omgevingsvergunningen

10/02/2020 Verleende omgevingsvergunningen

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 10-02-2020
  1. Dorpsplein 1 t/m 27: voor de bouw van een gebouw met een commerciële ruimte op de begane grond en 11 appartementen daarboven; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 28 januari 2020);
  2. Kastanjelaan 24: voor het vervangen en veranderen van de kozijnen op de eerste verdieping van de voorgevel van de woning; activiteit ‘bouwen’ (verzonden op 30 januari 2020);
  3. Barneveldsestraat 40b: het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een periode van maximaal 3 jaar; activiteit ‘gebruik in strijd met bestemmingsplan’ (verzonden op 5 februari 2020);

Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen een verleende vergunning, dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).

Een omgevingsvergunning voor het bouwen, maken van een uitweg, het gebruik in strijd met een bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn.

Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht). Wanneer een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt de vergunning pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Voor vragen of meer informatie: Eveline Zech,  0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl