HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  APV-vergunningen/ontheffingen  |  09/09/2020 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

09/09/2020 Verleende vergunning APV en bijzondere wetten

Dit item is verlopen op 09-03-2021.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2020

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende vergunning is verleend:

  • Tijdelijke standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor een inzamelingsactie voor de Voedselbank op 25 en 26 september 2020, aangevraagd door de gezamenlijke kerken Renswoude (verzonden op 28 augustus 2020).

Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, T:0318-578152 / E: a.eilander@renswoude.nl