HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Bekendmakingen  |  Activiteitenbesluiten (milieu)  |  09/09/2019 - WET MILIEUBEHEER

09/09/2019 - WET MILIEUBEHEER

Dit item is verlopen op 09-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-09-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Hondenlogeerboerderij Syltjer Wald voor het adres: Biesbosserweg 13 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het starten van een oppasadres voor huisdieren.
  • Aalbers Holding B.V. voor het adres: Molenstraat 18 in Renswoude. De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de bestaande bedrijfshal, ten behoeve van opslag van half fabricaat plaatstalen onderdelen, en op definitief verwijderen van de bestaande zuurstoftank.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude
(op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (0318 – 57 81 61/ c.van.den.heuvel@renswoude.nl)

Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering
(op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur 088 – 022 50 00)